Vietnam business

Giới thiệu doanh nghiệp việt nam

Introduction Vietnam YTO

Giới thiệu

Vietnam YTO products

Dịch vụ YTO Việt Nam

Vietnam joining process

Nhượng quyền thương
hiệu ở Việt Nam

Contact us

Liên hệ chúng tôi

YTO international |Việt nam VIETNAM

The World is Within Your Reach!

Thế giới trong tầm tay bạn!

YTO international is committed to meeting global Chinese companies and Chinese companies The e-commerce needs of the industry. Based on mutual benefit and cooperation, YTO Express developed.

Domestic and international e-commerce platforms are shared.YTO Express is willing to work with the world Partners work together to share market and network resources.

Để đáp ứng nhu cầu của thị trường thương mạiđiện tử đang phát triển mạnh ở trong và ngoài Trung Quốc, Yuantong International Express tích cực làm hài lòng các công ty ở thị trường này để có sự hợp tác theo hướng đôi bên cùng có lợi.
Yuantong International Express tìm thấy sự cộng hưởng của thị trường thương mại điện tử trongnước và quốc tế, và chúng tôi luôn sẵn sàng thânh lập, hợp tác, và cộng hưởng thị trường này cùng với mạng lưới mà chúng tôi hiện có.

YTO international Express entered the Vietnamese market with the aim of providing integrated express and logistics solutions and offering joining opportunities to one of the largest express delivery companies in Vietnam.

Yuantong International Express bước chân vào thị trường Việt Nam nhằm đem lại cho thị trường chuyển phát nhanh ở Việt Nam những phương án giải quyết tổng hợp về logistics, đồng thời mang đến cơ hội cho doanh nghiệp chuyển phát nhanh ở thị trường Việt Nam gia nhập vào một trong những công ty chuyển phát lớn nhất Việt Nam trong thời gian sắp tới.

YTO international Express established its headquarters in Hanoi and Ho Chi Minh City in 2019 to provide express delivery services between China and Vietnam.

Trong năm 2019, Yuantong International Express sẽ thành lập hai chi nhánh ở hai thành phố lớn Việt Nam là Hà Nội và Hồ Chi Minh, cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh cho hàng hóa từ Trung Quốc về Việt Nam và ngược lại.